بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

اطلاعات تماس

مواجهه

یکی از خدمات موسسه رایکا ماه ایرانیان مشاوره و مجری طرح پروژه های فیلم داستانی برای کارگردانان جوان میباشد.
فیلم داستانی مواجهه یکی از پروژه های موسسه میباشد که با کارگردانی و ایده سینا بابکان ، فیلمنامه نویسی مهدی میرباقری ، مشاوره کارگردانی عاطفه فرهنگی کیا و …. در سال 1401 می باشد .

 

فیلم کوتاه داستانی مواجهه