بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

اطلاعات تماس

Team

Mina Pooyandeh

Mina Pooyandeh

Manager
Atefeh Farhangikia

Atefeh Farhangikia

CEO
Hossein Farhangikia

Hossein Farhangikia

advertising manager
Shirin Aliabadi

Shirin Aliabadi

Office Manager
Ardavan Anzabipoor

Ardavan Anzabipoor

Musician
Amir Mohaghegh

Amir Mohaghegh

Creative Director
Hojjat Gholami Lakeh

Hojjat Gholami Lakeh

Art Director
Sina Babakan

Sina Babakan

Photographer and Assistant Director
Ali Barari

Ali Barari

Cinematographer
Razie Asadi

Razie Asadi

Doubler and narrator
Mehdi Afsharian

Mehdi Afsharian

Doubler, narrator and actor
Amirhossein Afshari

Amirhossein Afshari

Marketing manager